Δείτε Γρήγορα:
Home / ΧΑΛΚΙΔΑ. / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & MINI BUS
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & MINI BUS

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & MINI BUS

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια για: ΑΦΡΑΤΙ – Δ.Ο.Υ – Δ.Ε.Η. –  ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ – ΝΕΟ ΚΟΙΜ/ΡΙΟ – ΔΟΚΟΣ – ΜΠΟΥΡΤΖΙ – ΑΡΤΑΚΙ – ΒΑΤΩΝΤΑ – ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ -ΛΕΥΚΑΝΤΙ – ΒΑΣΙΛΙΚΟ – ΦΥΛΛΑ – ΔΡΟΣΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΡΦΑ – ΚΑΝΗΘΟ – ΧΑΡΑΥΓΗ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα : 6.00ΦΒΜ,  6.30Λ, 7.00Λ, 7.30Λ, 8.00Β, 8.30Λ, 9.00Λ, 9.30Λ, 10.00Β, 10.30Λ, 11.00Β, 11.30Λ, 12.00Β, 12.30Λ, 13.00ΦΒΛ, 13.30Λ, 14.00Β, 14.30Λ, 15.00Λ, 16.00Λ, 17.00Λ, 18.00Λ, 19.00Λ, 20.00Λ, 21.00Λ
Από Βασιλικό – Λευκαντί6.30Β, 7.00Λ, 8.00Λ, 8.30Β, 9.00Λ, 9.30Β, 10.00Β, 10.30Β, 11.00Λ, 11.30Λ, 12.00Λ, 12.30Β, 13.00Λ, 14.00Λ, 14.30Β, 15.00Λ, 15.30Λ, 16.30Λ, 17.30Λ, 18.30Λ, 18.30Λ, 19.30Λ, 20.30Λ, 21.30Λ

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Χαλκίδα : 7.00Λ, 8.00Λ, 9.00Λ, 10.00Λ, 11.00Λ, 12.00Λ, 13.00Λ, 14.00Λ, 15.00Λ, 16.00Λ, 17.00Λ, 18.00Λ, 19.00Λ, 20.00Λ, 21.00ΦΒ
Από Βασιλικό – Λευκαντί: 7.30Λ, 8.30Λ, 9.30Λ, 10.30Λ, 11.30Λ, 12.30Λ, 13.00Λ, 13.30Λ, 14.30Λ, 15.30Λ, 16.30Λ, 17.30Λ, 18.30Λ, 19.30Λ, 20.30Λ, 21.30Β

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ
Από Χαλκίδα: 8.00ΦΒ, 9.00Λ, 10.00Λ, 11.00ΒΦ, 12.00Λ, 13.00Λ, 14.00ΦΒ, 15.00Λ, 16.00ΦΒ, 17.00Λ, 18.00Λ, 19.00Λ, 20.00Λ, 21.00 ΦΒ
Από Βασιλικό – Λευκαντί: 8.25Β, 9.30Λ, 10.30Λ, 11.25Β, 12.30Λ, 13.30Λ, 14.25Β, 15.30Λ, 16.25Β, 17.30Λ, 18.30Λ, 19.30Λ, 20.30Λ, 21.25Β

Φ = ΦΥΛΛΑ    Β = ΒΑΣΙΛΙΚΟ    Λ = ΛΕΥΚΑΝΤΙ     Μ = ΜΠΟΥΡΤΖΙ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΦΥΛΛΑ – ΑΦΡΑΤΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα: 6.00ΦΒΜ, 7.15Φ, 8.15ΦΑΧ, 9.15ΦΑΧ, 10.15 ΦΑΧ, 11.15ΦΑΧ, 12.15ΦΑΧ, 13.15ΦΑΧ, 14.15ΦΑΧ, 15.30ΦΑΧ, 16.30ΦΑΧ, 18.30ΦΑΧ, 19.30ΦΑΧ, 20.50ΦΑ, 22.00ΦΒ
Από Φύλλα: 6.20, 7.45, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.55, 16.55, 18.55, 19.55, 22.25
Από Αφράτι: 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Χαλκίδα: 7.15ΦΑΧ, 8.15ΦΑΧ, 9.15ΦΑΧ, 10.15ΦΑΧ, 11.15ΦΑΧ, 12.15ΦΑΧ, 13.15ΦΑΧ, 14.15ΦΑΧ, 16.00ΦΑΧ, 19.00ΦΑΧ, 21.00ΦΒ
Από Φύλλα: 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 16.25, 19.25, 21.20
Από Αφράτι: 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.30, 19.30

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ
Από Χαλκίδα: 8.00ΦΒ, 11.00ΦΒ, 14.00ΦΒ, 16.00ΦΒ, 21.00ΦΒ
Από Αφράτι: 8.15Φ, 11.15Φ, 14.15Φ, 16.15Φ, 21.15Φ

ΦΒ = ΦΥΛΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ    ΦΑΧ = ΦΥΛΛΑ-ΑΦΡΑΤΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ    Μ = ΜΠΟΥΡΤΖΙ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα:
 6.00ΦΒΜ, 6.45Μ, 7.45Μ, 8.45Μ, 9.45Μ, 10.45Μ, 11.45Μ, 12.45Μ, 13.45 ΣΧ, 14.45Μ, 15.45Μ, 17.45Μ, 19.45Μ, 20.45Μ
Από Μπούρτζι: 6.45, 7.25, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 16.15, 18.15, 20.15, 21.10

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Χαλκίδα: 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.50, 17.00
Από Μπούρτζι: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 17.30

ΦΒ = ΦΥΛΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ       Μ = ΜΠΟΥΡΤΖΙ

 ΧΑΛΚΙΔΑ – ΔΟΥ – ΔΕΗ – ΑΦΡΑΤΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα: 6.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 14.00 ΣΧ
Από Αφράτι: 7.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.30

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Χαλκίδα: 7.15ΦΑΧ, 8.15ΦΑΧ, 9.15ΦΑΧ, 10.15ΦΑΧ, 11.15ΦΑΧ, 12.15ΦΑΧ, 13.15ΦΑΧ, 14.15ΦΑΧ, 16.00ΦΑΧ, 19.00ΦΑΧ
Από Αφράτι: 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 16.30, 19.30

ΦΑΧ = ΦΥΛΛΑ-ΑΦΡΑΤΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ – ΔΟΚΟ – ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα: 6.45ΔΝΚ, 7.10Δ, 7.30ΔΝΚ, 8.00ΔΝΚ, 9.00ΔΝΚ, 10.00ΔΝΚ, 11.00ΔΝΚ, 12.00ΔΝΚ, 13.00ΔΝΚ, 14.00ΔΝΚ, 15.00ΔΝΚ, 17.00ΔΝΚ, 20.00ΔΝΚ, 21.00Δ
Από Δοκό: 7.15, 7.30, 7.55ΝΚ, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 17.20, 20.25

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Χαλκίδα: 7.00ΔΝΚ, 8.00ΔΝΚ, 9.00ΔΝΚ, 10,00ΔΝΚ, 11.00ΔΝΚ, 12.00ΔΝΚ, 13.00ΔΝΚ, 14.00ΔΝΚ, 15.00ΔΝΚ, 18.00ΔΝΚ, 21.00Δ
Από Δοκό: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 18.25

Δ = ΔΟΚΟΣ              ΝΚ = ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΔΡΟΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Σταθμό: 7.30ΔΚ, 8.15Δ, 9.00Δ, 10.30Δ, 12.00Δ, 13.00ΚΔ, 14.00ΚΔ, 15.00ΚΔ, 17.00Δ, 19.00Δ, 21.30Δ
Από Δροσιά: 7.50, 8.35,  9.20, 10.50, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.50

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Σταθμό: 7.30Δ, 8.15Δ, 9.00Δ, 10.30Δ, 12.00Δ, 13.00Δ, 14.00Δ, 15.30Δ, 19.00Δ
Από Δροσιά: 7.50, 8.35, 9.20, 10.50, 13.20, 14.20, 15.50, 19.20

Δ = ΔΡΟΣΙΑ       ΚΔ = ΚΑΝΗΘΟΣ ΔΡΟΣΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΡΦΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα: 7.00Μ, 8.20Μ, 10.30Μ 12.00Μ, 13.00Μ, 14.30Μ, 16.00Μ, 19.00Μ, 21.00Π
Από Π.Μόρφα: 7.30Μ, 8.50Μ, 11.00Μ, 12.30Μ, 15.00Μ, 16.30Μ, 19.30Μ,

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Χαλκίδα: 7.00Μ, 8.20Μ, 10.30Μ 12.00Μ, 13.00Μ, 14.30Μ, 17.00Μ, 21.00Μ
Από Π.Μόρφα: 7.30Μ, 8.50Μ, 11.00Μ, 12.30Μ, 15.00Μ, 17.30Μ

Π = ΠΑΡΑΛΙΑ     Μ = ΜΟΡΦΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ – ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Αγ. Κων/νο: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Από Νομαρχία: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Αγ. Κων/νο: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00
Από Νομαρχία: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25

ΑΡΤΑΚΗ – ΒΑΤΩΝΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Σταθμό Υπερ/κων: 6.00Φ, 6.20Φ, 6.40Φ, 7.00Φ, 7.20Φ, 7.40Φ, 8.00Φ, 8.20Φ, 8.40Φ, 9.00Φ, 9.20Φ, 9.40Φ, 10.00Φ, 10.20Φ, 10.40Φ, 11.00Φ, 11.20Φ, 11.40Φ, 12.00Φ, 12.20Φ, 12.40Β, 13.00Φ, 13.20Β, 13.40Φ, 14.00Φ, 14.20Φ, 15.00Φ, 15.30Φ, 16.00Β, 16.30Φ, 17.30Φ, 18.00Φ, 18.30Φ, 19.00Β, 20.00Φ, 20.30Φ, 21.00Φ
Από Φανερωμένη-Βατώντα: 6.35Φ, 6.55Φ, 7.15Φ, 7.35Φ, 7.55Φ, 8.15Φ, 8.35Φ, 8.55Φ, 9.15Φ, 9.35Φ, 9.55Φ, 10.15Φ, 10.35Φ, 10.55Φ, 11.15Φ, 11.35Φ, 11.55Φ, 12.15Φ, 12.35Φ, 12.55Φ, 13.15Β, 13.35Φ, 13.44Β, 14.15Φ, 14.35Β, 14.55Φ, 15.15Φ, 15.30Φ, 16.30Β, 17.00Β, 17.30Φ, 18.00Φ, 18.30Φ, 19.00Φ, 19.30Β, 20.30Φ, 21.00Φ, 21.30Φ, 21.50Φ, 22.20Φ

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Σταθμό Υπερ/κων: 7.00Φ, 7.30Β, 8.00Φ, 8.30Φ, 9.00Β, 10.00Φ, 10.30Φ, 11.00Β, 11.30Φ, 12.00Φ, 12.30Β, 13.00Φ, 13.30Φ, 14.00Β, 14.30Φ, 15.00Φ, 16.00Β, 16.30Φ, 17.00Φ, 17.30Φ, 18.00Φ, 18.30Φ, 19.00Β, 19.30Φ, 20.00Φ,20.30Φ, 21.00Φ, 21.30Φ
Από Φανερωμένη-Βατώντα: 7.30Φ, 8.00Β, 8.30Φ, 9.00Φ, 9.30Β, 10.00Φ, 11.00Φ, 11.30Φ, 12.00Φ, 12.30Φ, 13.00Β, 13.30Φ, 14.00Φ, 14.30Β, 15.00Φ, 15.30Φ, 16.00Β, 16.30Φ, 17.00Φ, 18.00Φ, 18.30Φ, 19.00Φ, 19.30Β, 20.00Φ, 20.30Φ, 21.00Φ, 21.30Φ, 22.00Φ

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ
Από Σταθμό Υπερ/κων: 8.00Φ, 9.00Φ, 10.00Φ, 11.00Φ, 12.00Φ, 13.00Φ, 14.00Φ, 15.00Φ, 16.00Φ, 17.00Φ, 18.00Φ, 19.00Φ, 20.00Φ, 21.00Φ
Από Φανερωμένη-Βατώντα: 8.30Φ, 9.30Φ, 10.30Φ, 11.30Φ, 12.30Φ, 13.30Φ, 14.30Φ, 15.30Φ, 16.30Φ, 17.30Φ, 18.30Φ, 19.30Φ, 20.30Φ, 21.30Φ

Φ = ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ            Β = ΒΑΤΩΝΤΑΣ

ΚΑΝΗΘΟΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Σταθμό Υπερ/κων: 6.15, 6.40, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45
Από Κάνηθο: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15,17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.00

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Σταθμό Υπερ/κων: 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15, 21.15, 21.45
Από Κάνηθο: 7.00, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,19.45, 20.45,21.00, 22.00

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΧΑΡΑΥΓΗ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Από Χαλκίδα: 7.10, 10.45, 13.30, 16.30
Από Χαραυγή: 7.35, 11.10, 13.50, 16.50

 

Για επιβεβαίωση των δρομολογίων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Αστικό ΚΤΕΛ στο 22210 24946
Πηγή:astikochalkidas.gr

 


 

MINI BUS- Δρομολόγια

ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ

Από Πάρκο Λαού: 6.00, 6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.20, 9.40, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ 14.00μ.μ. και ΑΡΓΙΩΝ

Από Πάρκο Λαού: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ, ΚΥΜΑΙΩΝ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ, Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΙΩΚΟΥ, ΠΑΠΑΣΚΙΑΔΑ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΥΓΓΡΟΥ, ΑΒΑΝΤΩΝ, Λ. ΧΑΙΝΑ, ΦΟΛΕΡΩ, ΘΕΟΧΑΡΗ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΝΗΛΕΩΣ ΕΘΝ. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ, ΚΑΚΑΡΑ, ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ, ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΟΧΗΣ, ΗΡΑΣ, ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ

 

Σχόλια

comments

About halkida.gr

Καλώς ήρθατε στο halkida.gr! | Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@halkida.gr | ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΕΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΚΤΕΛ